اندازه گیری ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی


              این مقاله در سال 2012 چاپ شده و در سایت Emerald موجود می باشد. چکیده: هدف- هدف این مطالعه، کمک در درک ارتباط های موجود بین مدیریت منابع انسانی (HRM) و عملکرد سازمانی (OP) با توجه به واکنش پیچیده عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر OP و ارائه چارچوبی یکپارچه جهت بررسی این روابط می باشد. طراحی/روش شناسی/رویکرد-ادبیات مربوطه به طور منتقدانه بررسی و ارزیابی شده و یک چارچوب مفهومی با هدف اندازه گیری روابط HRM-OP ارائه شده است. نتایج- درحالی که اغلب ادبیات موجود درباره HRM به طور عمده برعوامل داخلی تأکید کرده اند، نویسندگان این مقاله پیشنهاد می دهند از آنجایی که حوزه و محدوده عوامل داخلی در نظر گرفته شده ، بنابراین باید این حوزه را گستراند و عوامل خارجی را نیز به طور آشکار بیان کرد. آن ها مدل کلی را ارائه دادند که بیانگر ماهیت پیچیده عوامل داخلی و خارجی می باشد. در آخر، چارچوب یکپارچه ای از عوامل را به منظور اندازه گیری تأثیر راهکارهای HRM برعملکردسازمانی ارائه دادند. فرمت فایل: DOC word (قابل ویرایش) + PDF تعداد صفحات: 20 …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف
دسته‌ها: علوم انسانی

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *