اثرات متعادل کننده‌ی فرهنگ سازمانی بر روابط میان رفتار رهبری و تعهد سازمانی


              این مقاله در سال 2008 چاپ شده و در سایت Emerald قابل دسترس می باشد. چکیده: هدف: هدف این مقاله بررسی اثرات متعادل کننده فرهنگ سازمانی بر روابط میان رفتار رهبری و تعهد سازمانی و میان تعهد سازمانی و رضایت شغلی و کارایی در زمینه مالزیایی است. طراحی/سبک/روش: داده‌ها از 238 دانشجویان و محققان همکار نیمه وقت UM MBA مالزیایی جمع‌آوری شده بودند. داده‌ها در مورد فرهنگ سازمانی و رفتارهای رهبری پاسخ دهنده‌ها و چگونگی اثرگذاری بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و کارایی کارمند با استفاده از OCI، پرسشنامه رفتار رهبری، ACS، درجه‌بندی جهانی مجزا برای رضایت شغلی و پرسش‌نامه‌های کارایی کلی جمع‌آوری شده بودند. آمارهای توضیحی گزارش شده بودند که بعد از آنها، تحلیل عامل، تحلیل اطمینان‌پذیری، اصلاح پیرسون و آزمایش فرضیه‌ها با استفاده از رگرسیون چندگانه مرتبه‌ای، دنبال شد. عموماً و با چند استثناء، مشخص شده بود که رفتار رهبری به طور قابل توجهی مرتبط با تعهد سازمانی باشد و فرهنگ سازمانی نقش مهمی در متعادل&zwnj …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف
دسته‌ها: علوم انسانی

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *