You are currently viewing آموزش فونتیک و تلفظ صحیح لغات  در زبان انگلیسی

آموزش فونتیک و تلفظ صحیح لغات در زبان انگلیسی

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه

آموزش فونتیک و تلفظ صحیح لغات در زبان انگلیسی


این فایل شامل فونتیک های زبان انگلیسی است که با سرچ لغات در دیکشنری و مشاهده فونتیک آنها به راحتی بتوانید تلفظ صحیح لغات را به زبان بیاورید  همچنین یک ویدئو تقریبا 8 دقیقه ای را شامل میشود که تمام فونتیک ها و همینطور نحوه حرکت لب ها و جای مناسب زبان را آموزش میدهد. …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید