You are currently viewing آزمون فراصوتی آرایه فازی PHASE ARRAY

آزمون فراصوتی آرایه فازی PHASE ARRAY

آزمون فراصوتی آرایه فازی PHASE ARRAY


آزمون فراصوتی آرایه فازی PHASE ARRAY پاورپوینت جامع آموزش کاربردی و عملی آزمون فراصوتی آرایه فازی PHASE ARRAY خصوصیات فنی: —1- چینش تعداد زیادی از کریستال های مشخص شده به عنوان یک پروب — 2- کنترل عمق کانونی — 3-کنترل زاویه هدایت کننده (steering) — 4-کنترل پهنای پرتو — 5-برنامه ریزی دهانه پروب مجازی (virtual probe aperture VPA) — 6- اسکن با تعداد زیاد A-scan  ها. — 7- نمایش داده های آزمون فراصوتی در نمای کلی که s-scan نامیده می شود. ومزایا،توضیحات کاربردی ،جایگزینی و روش تست،افزایش ضریب اطمینان و حالت بازرسی و اسکن و…. شوک فایل تنها ارائه دهنده فایل های مورد نیاز جامعه،صنعت ودانشگاه …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید